Golf al Metropolitan, Opera a l’Auditori de Sant Cugat