Jornada: "Els embassaments: la compatibilitat entre les necessitats vitals de l'aigua i els usos turístics"