Jornada sobre Gestió de la Competitivitat turística. Santader (Resum)