GESTIÓ PÚBLICA DEL TURISME LOCAL A CATALUNYA : REPTES I OPORTUNITATS