XI Congrés de Museus del Vi d'Espanya. L'enoturisme com a oportunitat. El paper de la divulgació de la cultura del vi en els plans estratègics de desenvolupament turístic.

Dates: Dimecres, 27 de Novembre a les 16:00 fins al Divendres, 29 de Novembre a les 18:30

Adreça:  Plaça Jaume I, 1

Població: Vilafranca del Penedès

Públic al qual s'adreça:  Professionals del turisme (enoturisme), personal de museus i persones interessades en l'enoturisme i el món de la cultura del vi en general

És cert que l’enoturisme és un fenomen creixent que, a més, el context global de crisi n’ha propiciat l’adhesió general dels actors de qualsevol territori d’arrels vitivinícoles. No és menys cert, però, que només des de la comprensió transversal dels valors culturals i els trets identitaris d’aquests territoris és possible la construcció d’un pla estratègic enoturístic atractiu, coherent, singular, respectuós i adaptat a les necessitats de la comunitat que l’activa i que se’n beneficia. A ningú no escapa que els museus del vi tenen un paper clau en l’establiment de xarxes de col•laboració vers una aposta turística de qualitat que posi en valor els paisatges naturals i humans de la vinya i el vi i el cava.
Aquest congrés vol posar l’accent en la rellevància que està assumint l’enoturisme dins els plans estratègics de desenvolupament turístic de les administracions catalanes i també del sector privat en els àmbits del vi i del turisme.
Al mateix temps, el programa proposat també posa llum a la història del vi a Catalunya. Fent un repàs a l’estat actual de la recerca sobre la cultura del vi, es pretén advertir que els valors turístics que parteixen dels patrimonis cultural i natural i que identifiquen, fan únic i atractiu a un territori i a la tradició de la vinya i el vi, es fonamenten en una realitat identitària forta que ha de partir del relat històric veraç. I aquest rigor científic tan sols el poden aportar projectes de recerca com els que aquí presentem.
La crisi aguditza l’enginy, i moments com l’actual no deixen de ser una oportunitat per reivindicar nous models de promoció de la cultura de la vinya i del vi.
En definitiva, el congrés vol establir un diàleg obert i posar en xarxa conceptes aparentment dispars com ara història i oci, patrimoni i turisme, cultura i desenvolupament econòmic, recerca científica i noves propostes museístiques, etc.
Des de l’organització d’aquest onzè congrés, desitgem que la trobada sigui fructífera i que generi debats enriquidors per a tots els i les participants.

Tota la informació la trobareu a:http://www.vinseum.cat/?cat/Educacio/Cursos i jornades/3/248/XI Congres Museus del Vi dEspanya