Jornada: "Els embassaments: la compatibilitat entre les necessitats vitals de l'aigua i els usos turístics"

Pavelló de Suècia, Berga. Berguedà

Dijous, 18 de juliol de 2013

Presentació

A principis del segle XX, a Catalunya es va iniciar la construcció de diversos embassaments per part d’empreses estrangeres amb l’objectiu de generar electricitat. Cap a mitjan de segle van ser les empreses del país les que van prendre el relleu amb aquest mateix objectiu però també el govern que perseguia dues altres finalitats: assegurar l’abastament d’aigua de la població i protegir les persones i els béns situats aigües avall dels rius.

L’evolució de la societat ha propiciat que més recentment els embassaments es comencin a veure com un espai on satisfer les necessitats de lleure i turístiques de la població.

L’objectiu d’aquesta jornada és debatre sobre aquests aspectes aprofitant la presència d’experts i implicats en els diferents àmbits i les noves oportunitats que poden sortir de la compatibilitat entre les diferents necessitats i usos.

Programa

9.00 – 9.30 h. Acreditacions i inauguració

9.30 – 10.00 Conferència inaugural

La funció dels embassaments: Dipòsit d’aigua de boca i regulació dels cabals hidrològic.

Agència Catalana de l'Aigua. Sr. José Miguel Diéguez.

10 - 11.00 Conferències

1. L’ordenació de la navegació i el bany als embassaments de les conques internes de Catalunya. Agència Catalana de l'Aigua. Sra. Carolina Solà.

2. Gestió de la fauna autòctona i al·lòctona a l’embassament de la Baells. Repercussions sobre les activitats que s’hi poden desenvolupar. Direcció General de Medi Natural i Biodiversitat. Sr. Santiago Palazón

3. La pesca en aigües continentals. Direcció General de Medi Natural i Biodiversitat. Representat de l’Àrea de pesca continental.

11.00 – 11.30 Torn de preguntes

11.30 – 12.00 Descans

12.00 – 13.00 Conferències

1. El turisme de pesca a Catalunya. Federació Catalana de pesca esportiva i càsting. Sr. Albert Vidal i Josep M. Prat.

2. El turisme esportiu en un embassament. El cas de Banyoles. Agenda Sports&elements.

Sr. Miquel Juncà

3. Altres tipus de turisme en embassaments. El cas de Riba-roja. Badia Tucana. Sr. Joan Manel Sanz

13.00 - 14.00 Taula rodona

Amb els ponents de les presentacions del matí

14.00 – 16.00 Dinar

16.00 – 17.30 Conferències

1. Disseny de producte turístic en base a la presa de la Baells. Diputació de Barcelona. Sr. Xavier Font i Josefina Comellas

2. Activitats turístiques i recreatives a la Baells. Berguedà Nàutic. Sr. Vicenç Camps

3. La Baells en l’horitzó 2020. Agència de Desenvolupament del Berguedà. Sra. Rosa Colomer

17.30 – 18.30 Taula rodona

Amb els ponents de les presentacions de la tarda

18.30 – 19.00 Conclusions i cloenda

19.00 – 20.00  Activitats opcionals a la Baells.

Preu:

10 € (inclou dossier de les jornades i coffee break)

22 € (inclou dossier de les jornades, coffee break i dinar)

Inscripcions i pagament:

Per web www.berguedareserves.cat (secció propostes)

Més informació:

Agència de Desenvolupament del Berguedà – Rosa Colomer

Tel. 938 221 500

E-mail: colomeror@adbergueda.cat

Organitza:
Agència de

Desenvolupament

Del Berguedà

Col·laboren:
Departament d’agricultura, ramaderia, pesca, alimentació i medi natural de la Generalitat de Catalunya

Agència Catalana de l’Aigua

Diputació de Barcelona

Consell Comarcal del Berguedà

Ajuntament de Berga

Ajuntament de Cercs

Ajuntament de Vilada

Federació Catalana de Pesca

Agenda Sport&elements

Badia Tucana

Berguedà Nàutic