La Gerència de Serveis de Turisme de la Diputació de Barcelona col·labora amb l’Agència Valenciana de Turisme impartint un curs formatiu d’acreditació SICTED a Benidorm

Benidorm ha estat un dels municipis a nivell nacional on s'ha celebrat el curs “De Gestor a gestor” en la seva segona edició a la Comunitat Valenciana, jornades formatives dirigides a qualificar a nous gestors SICTED, així com els perfils d'assessors, formadors i avaluadors que participen en el projecte.

Del 27 al 31 de maig, s'han impartit tres mòduls formatius per tècnics experts en aquesta metodologia, un dels quals, el mòdul d'avaluador, va ser impartit per un tècnic de la Gerència de Serveis de Turisme de la Diputació de Barcelona.

Aquest curs va permetre explicar als assistents l’experiència de la Diputació de Barcelona i la Cambra de Comerç de Barcelona en la gestió per a la implantació del SICTED a la província de Barcelona.

La qualificació d'un tècnic en una destinació que vol desenvolupar aquest projecte és el primer requisit per iniciar la implantació del SICTED; en aquest sentit, al llarg de cinc dies s'ha format a 15 gestors, 21 avaluadors i 22 formadors.

Els destinataris d’aquest curs han estat tècnics de turisme de diferents municipis espanyols i cambres de comerç valencianes, amb un objectiu comú: rebre la formació específica necessària per implantar al seu territori el Sistema Integral de Qualitat Turística en Destinacions (SICTED).

A través de la segona edició del curs De Gestor a Gestor, els assistents han rebut 30 h de formació específica que els permetrà tenir la qualificació necessària per desenvolupar el projecte a les destinacions que vulguin iniciar el projecte SICTED.

3
Etiquetes:
Qualitat, SICTED, Formació
1
Categories:
Qualitat
2
Grups de treball:
SICTED, Gestió territorial