Inici del programa formatiu ANFITRIONES 2013

El projecte formatiu 'Anfitriones' neix amb l’objectiu d’impulsar la qualitat turística i millorar la imatge d'Espanya com a destinació turística i està format per dos programes: "Cultura del detalle" i "Destino en detalle". Ambdós programes són iniciativa de TURESPAÑA, a través del Sistema Espanyol de Qualitat Turística.
Amb aquesta iniciativa, els professionals del sector turístic i totes aquelles persones que d'una manera o una altra es relacionen amb els visitants, podran disposar d'una eina per a la millora contínua de la gestió dels seus establiments i de l'atenció al client, de manera gratuïta.


Destino en detalle

El programa Destino en detalle busca millorar la qualitat percebuda pel client des del punt de vista de la destinació. S'han dissenyat una sèrie d'actuacions que estimulin l'adopció de bones pràctiques per a l’embelliment de les destinacions turístiques, aprofitant el seu caràcter i singularitat.

La IV edició del curs Destino en detalle s'engegarà a partir del proper dia 6 de maig de 2013. La formació està adreçada a personal de l'Administració local amb competències en la planificació d'actuacions en matèria de turisme dins del seu destí (agents de desenvolupament local, tècnics de turisme, urbanisme o arquitectes municipals de destinacions turístiques o altres àrees relacionades amb la planificació turística, i Alcaldes i regidors).

Es presenta un programa renovat que incorpora els aspectes més rellevants a l'hora de planificar actuacions en destinacions turístiques. La durada del curs serà de tres setmanes, entre el 6 i el 26 de maig. Les inscripcions a aquest curs van finalitzar el passat 24 d’abril.


Cultura del detalle

El programa Cultura del Detalle pretén fomentar la qualitat percebuda pel turista mitjançant la millora de l'atenció al client. S'ha desenvolupat una estratègia orientada a enriquir l'experiència del turista que visita Espanya, que fomenti la cultura del detall, l'hospitalitat i el compromís del treball ben fet.

El programa ofereix un Pla de Formació online pel personal dels establiments inclosos en subsectors del Sistema de Qualitat Turística Espanyola (SCTE):

  • Personal en contacte amb el client 
  • Propietaris o comandaments intermedis

A partir del proper 3 de juny s’inicia una nova edició amb un programa format per 10 cursos. La durada de cadascun dels cursos serà d'una setmana (8 hores), entre el 3 de juny i el 7 de juliol.  

Les inscripcions als cursos es realitzaran a través de la plataforma e-learning entre el 13 i el 22 de maig. Es detallarà tot el procés abans de l'inici del termini d'inscripció.

1
Categories:
Qualitat

2 comentaris

Gil, Ester

Apuntada!!!!!

Gil, Ester

Apuntada!!!!!