Qualitat a la Taula de Turisme de Catalunya

El passat dimarts 12 de març de 2013 es va constituir la Taula del Turisme de Catalunya, una plataforma d'interlocució amb el sector, on els agents públics i privats que incideixen en l'activitat turística de Catalunya participaran de forma estable i permanent per cooperar en la definició i l'execució de les polítiques en aquest àmbit.

El nou ens estarà format per un Consell i quatre comissions sectorials on hi participaran un centenar de professionals. El Consell és l’òrgan rector i de deliberació de l’organisme, presidit per la Directora General de Turisme i integrat pels presidents de les comissions sectorials i els vocals escollits entre representants de l’administració turística catalana, el sector empresarial turístic, professionals i acadèmics.

S’han establert quatre comissions sectorials: Ordenació (racionalització normativa); Programació (creació de producte i impulsar l’enfortiment del teixit empresarial); Coneixement i Estratègia (formació, innovació, investigació i anàlisi turístiques), i Qualitat i Innovació (implantació i desplegament del sistema de qualitat turística).

La Taula de Turisme de Catalunya comença amb reptes com el desplegament del Pla Estratègic de Turisme de Catalunya 2012-2016, el Pla de Marketing Turístic de Catalunya 2013-2015, la regulació dels apartaments turístics o la taxa turística.