Informe Flaix Ocupació Turística. Juliol 2012

L’Enquesta Flaix d’ocupació turística a la província de Barcelona durant el mes de juliol desvetlla dades positives, especialment a les zones costaneres del Garraf i del Maresme, malgrat el context general de dificultats socio-econòmiques.

La mitjana d’ocupació durant el mes de juliol als hotels de les comarques de Barcelona s’ha mantingut al mateix nivell que el juliol de l’any passat, amb un 76% en termes generals. A escala comarcal, els atractius del turisme de sol i platja s’imposen com a valors segurs donant com a resultat un augment del 10% en l’ocupació hotelera al Garraf, amb quasi el 80% de les places hoteleres disponibles ocupades, mentre que al Maresme, amb un 85% d’ocupació, es mantenen els nivells d’ocupació de l’any passat.

Els establiments rurals de les comarques de Barcelona ha comptat amb una ocupació de gairebé el 46%, pràcticament el mateix percentatge del juliol anterior, després que el mes de juny d’enguany les xifres patissin una davallada. En aquest grup d’allotjaments turístics les comarques del Berguedà, l’Alt Penedès i l’Anoia, amb uns resultats d’ocupació del 50%, equilibren els resultats globals.

Els càmpings han comptat amb mitjana d’ocupació del 44,25% i continuen en descens en els territoris de les tres marques turístiques de la demarcació de Barcelona.