Dades ocupació turística comarcals. II Trimestre 2011

El nombre de pernoctacions en els càmpings ha crescut un 4% interanual a Catalunya, al segon trimestre del 2011, segons l'Enquesta d'ocupació en càmpings. Segons l'origen dels viatgers, les pernoctacions del turisme domèstic augmenten un 9,7% i les del turisme estranger disminueixen un 3,1%, respecte a un any enrere. El nombre de viatgers ha pujat un 1,1%.

L'Enquesta d'ocupació en càmpings és una de les principals fonts estadístiques per mesurar l'activitat turística, tant des del punt de vista de l'oferta com de la demanda. És una operació que realitza mensualment l'INE i que, per a Catalunya, proporciona informació trimestral sobre els viatgers, les pernoctacions i el grau d'ocupació dels càmpings. L'Idescat fa una explotació d'aquestes variables segons l'origen dels viatgers i la categoria de l'establiment i per marques turístiques

Les pernoctacions en turisme rural han augmentat un 11,9% interanual a Catalunya al segon trimestre del 2011, segons l'Enquesta d'ocupació en allotjaments de turisme rural. Per origen dels viatgers, les pernoctacions del turisme domèstic s’han incrementat un 7,3% i les de l'estranger un 22,7% respecte a un any enrere.

L'Enquesta d'ocupació en allotjaments de turisme rural és una de les principals fonts estadístiques per mesurar l'activitat turística, des del punt de vista de l'oferta. És una operació que realitza mensualment l'INE i que, per a Catalunya, proporciona informació trimestral sobre els viatgers, les pernoctacions i el grau d'ocupació dels establiments de turisme rural. L'Idescat fa una explotació d'aquestes variables segons l'origen dels viatgers, per marques turístiques de destinació i segons la categoria de l'establiment.