Flaix Ocupació Turística Juliol 2011

Amb una mitjana provincial del 75,94% (75,37% durant la primera quinzena i 76,51% durant la segona
quinzena), els HOTELS ubicats al litoral arriben a màxims de 86% i 84% d’ocupació (Maresme i Baix Llobregat)
durant la segona quinzena del mes de juliol. El creixement mitjà a la província ha estat del 4,73% (4 punts menys
que el mes de juny). La pluja, però molt especialment unes temperatures baixes poc habituals per aquesta època
d’estiu, han fet que aquest any el mes de juliol registri uns valors d’ocupació hotelera inferiors als esperats. Això
no ha impedit que, de nou, es registrin valors de creixement positiu pel global de tota la província.
Per la seva importància en el nombre de places hoteleres disponibles, el Maresme ha registrat un creixement
d’un 7,58% respecte a la taxa d’ocupació del mes de juliol del 2010.
Cal fer una lectura quinzenal per entendre el retrocés d’un -0,44% de l’ocupació turística en els establiments de
TURISME RURAL de la província de Barcelona durant aquest mes de juliol. Els efectes del mal temps
meteorològic han perjudicat especialment a aquesta tipologia d’allotjament turístic que durant el mes de juny i
bona part de la primera quinzena d’aquest mes de juliol havia donat símptomes de recuperació. De fet la
primera quinzena del mes de juliol, la província registrava un creixement del 2,88% en relació al mateix període
de l’any passat. Però els registres d’ocupació negatius obtinguts al Berguedà i Osona durant la segona quinzena
han corregit aquesta tendència positiva cap a valors similar als obtinguts durant el mes de juliol de l’any passat.
L’ocupació mitjana de la província de Barcelona ha estat del 46,57% de les places de turisme rural disponibles.
També el temps meteorològic ha estat un condicionant clau en l’ocupació als CÀMPINGS, molt més exposats a
la variabilitat del temps. En general, mostra un tendència irregular amb resultats molt positius a la Costa
Barcelona- Maresme i a la Costa Barcelona MMP1; i negatius en els càmpings de la marca Catalunya Central.
No es disposen de moltes dades d’ocupació en els APARTAMENTS TURÍSTICS. De les marques turístiques
disponibles, Catalunya Central mostra un comportament a la baixa en relació a l’any passat i destaca el
creixement de dos dígits en l’ocupació dels apartament turístics de la Costa de Barcelona- Maresme.

1 comentari

Serrano, Damià

Aquest informe va ser presentat en roda de premsa pel vicepresident de la Diputació de Barcelona, el Sr. Alberto Fernández Díaz, el divendres 05 d'agost.