Buy Catalunya

Buy Catalunya 2014

Bon dia a tothom,

El proper 9 d’Octubre l'Agència Catalana de Turisme organitza el BUY Catalunya, un workshop bianual que reuneix diversos agents professionals del sector turístic d'arreu del mòn amb qui, a través d'una agenda comercial tancada, es poden dur a terme reunions individuals.