La percepció del turisme pels europeus

La Comissió Europea acaba de publicar un interessantíssim informe sobre l'Actitud dels Europeus vers el Turisme.

Recomanable alguns dels apartats dedicats als motius de decisió del viatge.

Us l'adjuntem aquí.

Equip LabTurisme

1
Categories:
Recerca
1
Grups de treball:
LABturisme