Cercle de Turisme

El Cercle de Turisme es un entorn de treball cooperatiu públic-privat per a la promoció turística de la província de Barcelona. L'objectiu principal del Cercle de Turisme és impulsar la participació de les empreses del sector turístic en la promoció colectiva dels seus productes i les seves destinacions.

Per aconseguir aquest objectiu el Cercle de Turisme posa al servei, d'aquells que voluntariament decideixin formar part, un sistema de relació i gestió en el que tots els seus membres comparteixen informació d'interès pel sector, facilita la seva relació i la participació en la promoció turística de la província de Barcelona d'acord amb els objectius estratègics de la Gerència de Serveis de Turisme de la Diputació de Barcelona.

Aquest sistema permet a les empreses turístiques implicar-se d’una manera molt més activa; rebent per una banda, informació, i per l'altra, aportant o recollint idees i propostes d'accions de promoció, de manera que, els ens públics i privats que en formen part les puguin posar en pràctica.

El Cercle de Turisme es composa d'una plataforma comuna d'informació i promoció i de diferents taules de treball temàtiques o territorials.

Podran participar en el Cercle de Turisme:

-Les empreses, els ens turístics que gestionen espais o serveis turístics i els professionals turístics amb seu a la província de Barcelona o bé que el seu marc d'actuació estigui en aquesta destinació.

-Els gremis, associacions i col·lectius professionals de turisme.

-Els ens de promoció turística de la província de Barcelona.

El Cercle de Turisme s'orienta cap a la innovació i impulsa la participació, el coneixement i l’intercanvi. Es treballa especialment per a que les accions de promoció portades a terme siguin efectives.

En podeu contactar a l'adreça: cercleturisme@diba.cat