El 31% dels francesos reserven el seu hotel mitjançant una agència de viatges en línia.

Un estudi recent de Tripadvisors ha desvelat que el 31% dels francesos que realitzen una reserva hotelera ho fa a través d'una agència de viatges en línia, mentre que el 30% ho fa directament amb l'hotel (el 18% a la seva web i el 12% trucant per telèfon a l'allotjament) ,

És a dir, un terç de la mostra fa reserva directa i un altre terç a través d'una agència en línia. Encara que l'estudi no ho especifica, és de suposar que l'altre terç reserva a través d'agències presencials

Segons l'estudi, els francesos que reserven hotel, miren entre un i cinc establiments abans de decidir-se. En el primer que es fixen és en el preu (76%) i en la destinació (68%).

Quant a la planificació del viatge, el 29% dels viatgers francesos comencen a planificar el seu viatge entre quatre i sis mesos per avançat, mentre que el 27% ha reservat amb una antelació d'entre dos i tres mesos.