Actualització dades Demanda 2T 2019 comarques de Barcelona al HERMES