Exposició Jordi Marcet i Rosa Vila-Abadal. Cal·ligrafia puntual

Exposició del 5 de juliol al 8 de setembre

Acte inaugural 5 de juliol a les 18:30h

Aquesta exposició és una reflexió, una síntesi entre estructures geomètriques (cos) i lletres, números i punts (pell) que es transformen en un llenguatge reiteratiu, basat en multitud d’elements amb volum i  elements escrits sobre la superfície blanca del gres o la porcellana, en la que hi prolifera un patró que es repeteix de manera simultània però cada peça és diferent, oferint un llenguatge visualment abstracte i alhora una lectura  descriptiva.

Per primer cop, hem iniciat en el nostre llenguatge les formes triangulars,   les hem desestructurat deixant la triangulació al servei de lletres i  números i al mateix temps reomplint-les de petites cal·ligrafies o de ratlles de colors, que ajuden a definir més les formes de les escultures. També hem volgut continuar amb les peces circulars, mes pròpies de la nostra expressió i mantenir  els  punts com element reiteratiu.  

El procés de creació de la nostra obra és fruit del treball d’equip de tots dos. La nostra metodologia de treball és: dos pensaments, més comunicació, més debat i el resultat és la materialització a quatre mans de cada obra.

Intentem que les nostres obres convidin a la contemplació i a la reflexió, per tal que l’espectador pugui trobar, en la ceràmica, un llenguatge dins l’art contemporani.

Aquesta exposició es troba dins del marc de la Fira Internacional de Ceràmica Argillà Argentona 2019